Servis

Pravidelný servis prodlouží
životnost vašeho zařízení

Systém dispečinkové kontroly

Už žádné shánění servisních techniků. Detekujte případné chyby a každý den informujte servisní týmy o všech změnách vaší elektrárny. Každodenní vyhodnocování výroby FVE, diagnostika odchylek výroby střídačů a stringů.

Pravidelná každoroční kontrola

Kontrola konstrukční části dokáže zabránit uvolnění panelu a následným škodám jak na FVE, tak na dalším majetku a zdraví osob. Kontrola kabelových vedení dokáže včas zabránit mechanickému poškození kabelů a výpadkům ve výrobě FVE. Ač se to nezdá, sesuv sněhu dokáže napáchat velké škody nejen na konstrukci, ale i na špatně uchycených a nechráněných kabelech. Kontrola pojistek, jističů a všech svorek zabrání vzniku přechodového odporu a s tím souvisejícího vývinu tepla, který může vést ke vzniku požáru. Na místě také provedeme VA charakteristiku panelů a zkoušku termokamerou.

Detailní monitoring

Detailní monitoring FVE - speciální nástavbový software vytvořený pro detailní správu a kontrolu vaší FVE. Systém umožňuje kontrolu celého systému s detailem měřením na jednotlivé fáze. Součástí je i jedno spínané relé pro ovládání vašeho zařízení.

Mytí fotovoltaických panelů

Pro mytí fotovoltaických panelů používáme technologii Karcher iSolar System. Naší strešní technici zajistí čistění panelu od různých nečistot jako je prach, pyly, ptačí trus, pryskyřice atd. Používáme špičkovou čisticí chemii určenou pro čištění fotovoltaických panelů, která zajistí dokonalé odstranění nečistot. Máme k dispozici vybavení pro snadnou a kvalitní údržbu vaší elektrárny. Podle studií už po jednom roce bez údržby ztrácí panel kvůli nečistotám až 12 % svého výkonu. Ve městech za znečištění panelů může všudypřítomný prach a kyselé deště, na pláních pak se spojuje prach, pyl rostlin i výkaly ptactva. Frekvence mytí závisí od sklonu vašich panelů. Obecně se doporučuje provádět čištění jedenkrát ročně.

Kontrola panelů termokamerou

Termografické měření se provádí pomocí termokamery. Jedná se o nejrozšířenější a nejspolehlivější diagnostickou metodu používanou během provozu. Vadné články lze snadno identifikovat z pořízeného termografického snímku FV panelu. Vykazují totiž podstatně vyšší teplotu oproti článkům bez poruchy. Metodou termografického měření lze zjistit nejen vadné články, ale například i vadné bypassové diody, vadné zapojení modulů nebo nečistoty způsobené ptačím trusem. Tyto poruchy se vyznačují horkým místem. Poruchová místa dosahují v praxi teplot vyšších než 100 °C, proto lze metodou termografie předejít i případnému požáru.

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru u střídačů může výrazně optimalizovat chod vaší FVE. Po vydání oficiální aktualizace provádíme update u všech instalovaných elektráren.

Evidence servisního deníku

Dlouhodobá evidence provozu vaší fotovoltaické elektrárny.

Poptat Servis
,

Partneři