Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR

1. Vy jakožto návštěvník, který navštívil jakoukoliv stránku webu www.greenczech.cz Udělujete tímto souhlas společnosti GREENCZECH ENERGY s.r.o. , se sídlem Mitrovická 37, Paskov, 73921, IČ: 10716645, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 85029 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) měla možnost zpracovávat tyto osobní údaje: – jméno, příjmení, adresa – název společnosti – e-mail, telefonní číslo – IP adresa

2. Jméno, příjmení, adresa, název společnosti, telefonní číslo, IP adresa a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vzájemné komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

4. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: momentálně neshromažďuje.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: – vzít souhlas kdykoliv zpět, – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, – na přenositelnost údajů, – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, pak prosím opusťte tento web. Děkujeme za pochopení.