Ochrana osobních údajů

GDPR

400Instalovaných
střech
30 mil.JIŽ VYPLACENO
NA DOTACÍCH
6,1 MWpCELKOVÉHO INSTALOVANÉHO
VÝKONU

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR

1. Vy jakožto návštěvník, který navštívil jakoukoliv stránku webu www.greenczech.cz Udělujete tímto souhlas společnosti GREENCZECH ENERGY s.r.o. , se sídlem Mitrovická 37, Paskov, 73921, IČ: 10716645, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 85029 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") měla možnost zpracovávat tyto osobní údaje: - jméno, příjmení, adresa - název společnosti - e-mail, telefonní číslo - IP adresa

2. Jméno, příjmení, adresa, název společnosti, telefonní číslo, IP adresa a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vzájemné komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

4. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: momentálně neshromažďuje.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - na přenositelnost údajů, - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, pak prosím opusťte tento web. Děkujeme za pochopení.


,

Partneři