FAQ

Co by vás mohlo zajímat

dotace, faq, greenczech energy, kontakt, novinky, fotovoltaická elektrárna
400Instalovaných
střech
30 mil.JIŽ VYPLACENO
NA DOTACÍCH
6,1 MWpCELKOVÉHO INSTALOVANÉHO
VÝKONU

Co je to fotovoltaický jev?

Fotovoltaický jev je přeměna sluneční energie na energii elektrickou. Dopadají-li fotony na polovodič panelu, jsou uvolněny elektrony, které způsobují průtok proudu. Fotovoltaika je technický obor zabývající se procesem přímé přeměny světla na elektrickou energii. Název je odvozen od slova foto (světlo) a volt (jednotka elektrického napětí). Proces přeměny probíhá ve fotovoltaickém článku.

Co znamená Wp?

Wp (Watt peak) je jednotkou nominálního výkonu fotovoltaického panelu. Jde o výkon vyrobený solárním panelem při standardizovaném výkonnostním testu.
Zkratku Wp (watt peak) můžeme volně přeložit jako maximální výkon - v tomto případě tedy maximální výkon, kterého je schopen konkrétní solární systém dosáhnout. Výkon solárních elektráren je běžně udáván v kWp (platí, že 1 kWp se rovná 1 000 Wp). 1 instalovaný kWp je schopen vyrobit přibližně 1 000 kWh/rok a zabere okolo 4m2 plochy dle typu panelu.

Jaké jsou typy fotovoltaických panelů?

Fotovoltaické panely se rozdělují dle technologie výroby článků na monokrystalické, polykrystalické a amorfní. Podle výkonnosti se vyrábějí fotovoltaické panely o nominálních výkonech 100 Wp až 500 Wp.

Vyrábí panely elektřinu pouze při přímém slunečním záření?

Ne, ale ideální podmínky jsou při bezmračné obloze za přímého slunečního záření. Při oblačné nebo zatažené obloze výkon panelů klesá.

Co znamená systém grid-on? Síťová elektrárna

Je to systém dodávající energii do rozvodné sítě. V případě dostatečného slunečního svitu jsou spotřebiče v budově napájeny vlastní solární el. energií a případný přebytek je dodáván do veřejné rozvodné sítě nebo baterií. Při nedostatku vlastní energie je naopak el. energie z rozvodné sítě odebírána. Vše je řešeno tzv čtyř kvadratním rozvaděčem, který Vám instalujeme při každé FVE.

Co znamená systém grid-off? tzv. Ostrovní elektrárna

Je to systém nezávislý na rozvodné síti, které jsou instalovány na místech, kde není účelné budovat elektrickou přípojku (vzdálené od rozvodné sítě).

Jsou panely chráněny před mechanickým poškozením?

Ano, panely jsou chráněny bezpečnostním sklem o síle 3-4 mm, jeho odolnost je obdobná jako odolnost čelního skla osobního automobilu. Panely dodávané společností GREENCZECH ENERGY mají certifikovanou odolnost, vydrží nárazy krup o velikosti pinpongového míčku.

Jaká plocha fotovoltaických panelů je potřeba na výkon 1 kWp?

1 kWp nainstalovaného výkonu zaujme plochu přibližně 4-6 metrů čtverečných panelů, podle výkonu jednotlivého panelu.

Kolik energie vyrobí fotovoltaický panel?

Pro Českou republiku platí, že 1 kWp nainstalovaného výkonu, vyrobí ročně průměrně 1000 kWh elektrické energie. Tato hodnota se mění s nadmořskou výškou a geografickou polohou +-100kWh.

Jaké jsou součásti fotovoltaického elektrárny?

Součástí každé fotovoltaické elektrárny je několik fotovoltaických panelů s články z mono nebo polykrystalického křemíku, případně z jiných alternativních materiálů a dále rozvaděč vybavený přepětovými ochranami, jistícími prvky apod., měnič napětí, kabeláž, bateriové uložiště včetně BMS (BatteryManagementSystem), monitoring výroby.

Jak lze dosáhnout nejvyššího výkonu FVE?

Ideální je orientace na jih, přičemž mírný odklon na JV nebo JZ nezpůsobí výrazné ztráty. Sklon usazení panelu by měl být okolo 35°. Dále je možno zvýšit výkon FVE tzv Optimizéry výkonu.

Potřebuji k provozování FVE licenci od ERÚ (Energetický Regulační Úřad) nebo Živnostenský list?

Vlastník FVE do instalovaného výkonu 10kWp, nemusí mít dle nové legislativy? licenci od ERÚ ani Živnostenský list.

Za jak dlouho se mi vrátí investice do fotovoltaického elektrárny (FVE)?

Doba návratnosti je běžně 6 až 12 let. Každá FVE je ale individuální jde o samotnou spotřebu a využívání vyrobené energie. Ideální je veškerou vyrobenou energii spotřebovat v místě instalace FVE. Od roku 2021 můžete Vaší elektřinu prodávat sousedům do vzdálenosti 10km a využít při tom stávající distribuční síť.

Jak se dnes vyrobená elektřina vykupuje?

V prvé řádě za Vás vyřídíme připojení k distribuční soustavě. Po připojení a spuštění FVE k distribuční soustavě můžete oslovit svého obchodníka s energiemi, s kterým si vyjednáte výkupní cenu za kWh.

Jaká je výkupní cena elektřiny vyrobené fotovoltaickým elektrárnou (FVE)?

Výkupní cenu si sjednáváte Vy s Vašim dodavatelem elektrické energie/obchodníkem. S tímto Vám pomůžeme. Poradíme, doporučíme.

Co je to zelený bonus?

Zelený bonus už pár let neexistuje, tento systém nahradily dotace s názvem Nová Zelená úsporám, jde o jednorázové dotace při pořízení FVE, a které za splnění podmínek můžete získat v různé výši. Naše společnost Vám garantuje, že při realizaci Vaši FVE dotace vždy získáte v nejvyšší možné výši.

Odkud se dotace berou? Vyplácí je stát z daní nás všech?

Zdrojem dotací, které jsou vypláceny zájemcům o FVE, jsou z prodeje emisních povolenek od průmyslových podniků, které svou činností přes všechna opatření znečišťují životní prostředí, emisní povolenky prodává ČR i jiným státům. Emisní povolenka je druh příspěvku na OZE.

Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Životnost samotných FV panelů je v řádu desítek let (30 - 40 let). Výrobci mimo jiné garantují, že výkon FV panelu neklesne po dobu 25 let pod 80 % výkonu. Fotovoltaické panely v průběhu životnosti mírně degradují. Jedná se ale o cca 0,2 - 0,5 % ročně.

Jaká je energetická návratnost fotovoltaických panelů?

Návratnost většiny panelů, tedy doba, za kterou vyrobí panel tolik energie, kolik bylo potřeba na jeho výrobu, je přibližně 1,5 - 2,5 let.

Jaký má Slunce energetický potenciál?

Energie, kterou k nám Slunce za rok vyzáří, je přibližně 15000 krát větší než je celosvětová roční energetická potřeba.

Je povinností provozovatele distribuční sítě připojit fotovoltaický systém do sítě?

Ano, tato povinnost je dána zákonem. Pokud jsou splněny veškeré stanovené technické požadavky má distributor povinnost Vaši FVE připojit do sítě.

Jaký je počet hodin solárního svitu v ČR?

Průměrný počet je 1460 hodin za rok.

Musí se solární panely čistit?

Ve většině případů ne, panely mají samočistící schopnost. Je vědecky dokázáno, že doba usazování nečistot je úměrná době omývání deštěm. Někdy je potřeba odstranit sněhovou pokrývku.

Potřebuji stavební povolení pro instalaci fotovoltaického systému?

Vydání stavebního povolení není nutné pro střešní instalace do instalovaného výkonu 10 kWp.

Je fotovoltaika vhodná pro naše podmínky?

Ano, fotovoltaika je i v našich podmínkách vhodným a výhodným způsobem výroby elektrické energie. Předpokládá se snižování ceny fotovoltaických panelů a zvyšování jejich účinnosti. Zároveň se počítá i se zdražováním ceny elektrické energie.

Potřebuji ŽL pro výrobu elektrické energie?

Není potřeba, pro instalace do 10kWp platí zjednodušená legislativa.

Kolik energie vyrobí moje budoucí fotovoltaická elektrárna (FVE)?

Průměrný zisk z fotovoltaické elektrárny v ČR je 1 000 kWh ročně z každé instalované 1 kWp. Např. z elektrárny na Vaší střeše o výkonu 5kWp získáte ročně min 5000 kWp.

Jaké existují typy solárních panelů?

Fotovoltaické panely se rozdělují podle technologie výroby článků na monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé - amorfní. Panely lze rozdělit také podle výkonu. Vyrábějí se panely o nominálních výkonech 10 Wp až 500 Wp. Nejběžnější typy používané na instalace v našich zeměpisných šířkách je panel polykrystalický a monokrystalický o výkonech 300 - 450 Wp.

Jaké jsou součásti solárního systému?

V každém fotovoltaickém systému je několik solárních panelů (nebo klidně tisíce u větších instalací), měnič napětí pro převod stejnosměrného proudu na střídavý proud (měnič může mít jednofázový výstup 230 V nebo třífázový výstup 400 V), další součástí je rozvaděč který obsahuje jistící prvky, přepěťové ochrany, regulační prvky.

Nemám střechu orientovanou přímo na jih, ale jihozápadně. Jaký vliv na výkon má orientace plochy na účinnost systému?

Orientace fotovoltaických panelů na RD je ideální přímo na jih, se sklonem okolo 35°. Při orientaci v rozsahu jihovýchod až jihozápad jsou ztráty výkonu v jednotkách procent ( přibližně 5 - 8 % ). Panely lze orientovat i vodorovně bez ztráty. Pokud máte však vybranou plochu pro solární elektrárnu vyloženě na sever, severovýchod nebo severozápad bylo by lepší uvažovat o jiném, vhodnějším umístění.

Jaká výše DPH a popřípadě daň z příjmu je uplatňována na příjmy z výroby elektrické energie pomocí slunce?

DPH - U fotovoltaických instalací na rodinných domech, bytových domech, panelových domech a podobně platí §48 zákona o dani z přidané hodnoty. Platí zde tedy snížená 15% sazba DPH a to jak na montážní práce, tak na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny.

,

Partneři